Administrujemy wszystkimi gdańskimi zbiornikami retencyjnymi – są w stanie pomieścić tyle wody opadowej, ile zmieściłoby się w 186 basenach olimpijskich...
Badamy wielkość opadu w poszczególnych dzielnicach Gdańska, aby móc podjąć odpowiednie działania w sytuacji zagrożenia powodziowego.
Dbamy o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, realizując Gdańską Strategię Ochrony Przeciwpowodziowej na 3 etapach: przed, w trakcie i po powodzi.
Utrzymujemy 17 gdańskich fontann, w tym tę najpopularniejszą – Fontannę Neptuna.
Projektujemy i wykonujemy prace melioracyjne, hydrotechniczne i kanalizacyjne.
Adaptujemy Gdańsk do zmian klimatu – budujemy obiekty małej retencji (np. ogrody deszczowe).
Monitorujemy poziom wody w zbiornikach retencyjnych i potokach.
Zarządzamy 37 pompowniami – w ciągu 60 s są w stanie przepompować ponad 1000 m3 wody (ok. 17 m3/s).
Czyścimy sieć kanalizacji deszczowej, długą na 760 km (tyle wynosi odległość z Gdańska do Hamburga).