Miejsce pracy: Gdańsk

 

Gdańskie Wody Sp. z o.o. to firma działająca ponad 30 lat na gdańskim rynku. Unikalny zakres działalności związany z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie gminy miasta Gdańsk czyni ze spółki w skali kraju lidera wdrożeń w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Spółka jako jednostka gminy Miasta Gdańska w zakresie obowiązków posiada uzgadnianie wszystkich inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Gdańska, opiniowanie i współtworzenie różnego typu koncepcji, strategii czy polityk miejskich. Gdańskie Wody tworzy dynamiczny, multidyscyplinarny zespół, który połączyła pasja do wody i kreowania przestrzeni.

Zakres obowiązków;

 • Opiniowanie projektów z zakresu gospodarki wodnej, w tym m.in.: budowa zbiorników retencyjnych, regulacja/przebudowa potoków, budowa/przebudowa pompowni melioracyjnych;
 • Wykonywanie opracowań studialnych i projektowych;
 • Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • Ocena stanu technicznego i funkcjonalnego poszczególnych systemów odwadniających;
 • Współpraca z Działem Uzgodnień w zakresie wydawania warunków technicznych;
 • Współpraca z instytucjami miejskimi i zleceniodawcami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi spółki w zakresie wykonywanych/opiniowanych opracowań.

Wymagania:

 • Ukończone studia II stopnia, preferowane kierunki: budownictwo wodne, melioracje, Inżynieria i Gospodarka Wodna;
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów gospodarki wodnej;
 • Umiejętność płynnego posługiwania się programami MS Office, Hec HMS, Hec Ras;
 • Zdolności analityczne oraz kreatywne;
 • Umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy;
 • Mile widziane uprawnianie projektowe hydrotechniczne lub konstrukcyjno-budowlane uprawniające do projektowania obiektów gospodarki wodnej;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Bezpłatną, prywatną opiekę medyczną;
 • Bogaty pakiet socjalny, m.in. kartę MedicoverSport oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
 • Dodatkowe benefity wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku;
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w interesujących szkoleniach;
 • Pracę, która ma sens!

CV należy przesłać do 29.02.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Kandydat podający dane nieokreślone przepisami prawa pracy (np. zdjęcie, adres e – mail, numer telefonu) proszony jest o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacji.

Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji zamieszczając w CV następującą klauzulę zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. przez okres 1 roku.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’) informuje się, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Wody Sp. z o.o., ul. Kaczeńce 31, 80-614 Gdańsk, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 323 34 00.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
 • Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22 (1) 1 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy,
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda - w tym dane kontaktowe oraz wizerunek. Dane takie będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie,
 • Jeżeli przekazane zostaną dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane szczególnych kategorii (wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania w odniesieniu do takich danych będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 1. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, istnieje możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisemnie w postaci oświadczenia o cofnięciu zgody w formie zwykłej pisemnej lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 3. Dane zgromadzone będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres do 1 roku.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług pomocniczych, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, usług w zakresie pośrednictwa w rekrutacji pracowników lub publikacji ogłoszeń.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
  5. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza prawo - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.