Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • Współpraca przy tworzeniu modeli hydrodynamicznych w oprogramowaniu MIKE firmy DHI;
 • Tworzenie bazy danych dot. sieci kanalizacji deszczowej;
 • Praca na zbiorach danych za pomocą narzędzi GIS, w tym wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych na danych wektorowych i rastrowych;
 • Wykonywanie symulacji, analiza i opracowywanie wyników modelowania.

 

Poszukujemy osoby, która posiada:

 • Wykształcenie wyższe, kierunek inżynieria środowiska, inżynieria wodna, hydrologia, gospodarka wodna, geografia lub pokrewne (również studenci ostatniego roku);
 • Umiejętność czytania mapy zasadniczej;
 • Znajomość zagadnień hydrologii;
 • Znajomość zagadnień dot. modelowania w programach typu HEC-HMS, HEC-RAS, EPA SWMM, MIKE lub pokrewnych;
 • Praktyczne podstawy znajomości aplikacji GIS (ArcGIS, QGIS) oraz AutoCAD;
 • Znajomość jęz. angielskiego;
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność.

 

Oferujemy:

 • Gwarancję stabilnego zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Pakiet świadczeń z ZFŚS w tym dofinansowanie do wypoczynku
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie dojazdu do pracy komunikacją miejską oraz rowerem
 • Pracowniczy Program Emerytalny PPE
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach
 • Uczestnictwo w różnych formach aktywności sportowej;
 • Pracę, która ma sens!

 

 

CV należy przesłać do 19.07.2024r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Kandydat podający dane nieokreślone przepisami prawa pracy (np. zdjęcie, adres e – mail, numer telefonu) proszony jest o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacji.

Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji zamieszczając w CV następującą klauzulę zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. przez okres 1 roku.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’) informuje się, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskie Wody Sp. z o.o., ul. Kaczeńce 31, 80-614 Gdańsk, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. : 58 323 34 00.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
 • Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22 (1) 1 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy,
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda - w tym dane kontaktowe oraz wizerunek. Dane takie będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie,
 • Jeżeli przekazane zostaną dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane szczególnych kategorii (wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania w odniesieniu do takich danych będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 1. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, istnieje możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisemnie w postaci oświadczenia o cofnięciu zgody w formie zwykłej pisemnej lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 3. Dane zgromadzone będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres do 1 roku.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług pomocniczych, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, usług w zakresie pośrednictwa w rekrutacji pracowników lub publikacji ogłoszeń.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
  5. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza prawo - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.