Informujemy, iż informacja na temat celów i sposobów przetwarzania danych osobowych w ramach złożonych wniosków o wydanie uzgodnień, warunków technicznych, warunków na zrzut wód budowlanych oraz odbiorów inwestycji zostały zamieszczone w formularzach przedmiotowych wniosków. Wzory wniosków dostępne są w zakładce „DLA INWESTORÓW”.