Załączniki:

Informacja dla Oferenta
Informacja dla podwykonawców i reprezentantów Oferenta

Informacja dla podwykonawców, osób kontaktowych, przedstawicieli, pełnomocników, pracowników i reprezentantów Oferenta/Wykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy z którym zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego