Załączniki:

Informacja na temat monitoringu wizyjnego w budynkach Lastadia 2 i Lastadia 41
Informacja na temat monitoringu wizyjnego znajdującego się w bazach rejonów

Informacja na temat monitoringu wizyjnego znajdującego się w bazach rejonów eksploatacyjnych (Baza Oliwa, Baza Wiślna, Baza Budowlanych, Baza Kaczeńce) oraz przepompowni.