PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie materiałów edukacyjnych i działań promocyjnych w ramach projektu: „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla miasta Gdańska i Sopotu”

Sygn. akt: ZP- 8/PN/2018

Gmina Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

reprezentowana przez:

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail:
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

Załączniki: