Przetarg nieograniczony ZP-8/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Usługi sprzętowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji wpustów ulicznych i studni rewizyjnych zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody