Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. 

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 20.03.06 dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.”

zostało umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie