Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Odtworzenie warstwy asfaltowej bitumicznej z asfaltu lanego po robotach remontowych prowadzonych na elementach sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=37535411