Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=37535411