Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=44554117