Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Ochrona osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. – część 1. i część 2.”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=43543276