Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

Dostawa krzewów i bylin – część 1

Dostawa drzew – część 2”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=44108436