Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.:

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Część I – Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 17 05 04, 17 05 06, 

Część II – Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 17 03 02

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=44986020