Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Renowacja kanalizacji deszczowej w ulicach Podwale Przedmiejskie, Kliniczna i Aleja Grunwaldzka w Gdańsku”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=44648352