Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Zmiana podziału pomieszczeń w budynku administracyjno - socjalnym oraz budynku magazynowym w Gdańsku przy ul. Kaczeńce 31”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=49133073