Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Część 1: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41 w Gdańsku;
Część 2: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. znajdujących się przy ul. Kaczeńce 31 i ul. Kaczeńce 33 w Gdańsku

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=48046097