Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=51025356