Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.:

„Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów dla Gdańskie Wody sp. z o.o.”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=51083619