Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Dostawa dwóch samochodów dostawczych dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. ”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=51986503