Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=52731783