Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.:

„Remont samochodu asenizacyjnego dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=54369459