Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.”

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/app/demand/notice/public/120947/details