Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Świadczenie usług pielęgnacji terenów zielonych, polegającej na mechanicznym koszeniu elementów otwartego systemu odwodnieniowego w Gdańsku kosiarką bijakową

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/pn/GDANSKIEWODY/demand/149460/notice/public/details