Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Dostawę dwóch bram garażowych segmentowych wraz z demontażem istniejących i montażem nowych o większych wymiarach z dostosowaniem wymiarów otworów wjazdowych do garażu przy ul. Kaczeńce 31

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/pn/GDANSKIEWODY/demand/150627/notice/public/details