Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Dostawa kosiarki bijakowej dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/pn/GDANSKIEWODY/demand/153209/notice/public/details