Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.:

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/158308