Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/