Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Pustej w Gdańsku w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego „Wrota Olszynki- bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy”

zostały umieszczone na Platformie eZamawiajacy:

https://gdanskiewody.ezamawiajacy.pl/pn/GDANSKIEWODY/demand/161755/notice/public/details