Ochrona osób i mienia w obiektach Zamawiającego położonych przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41 w Gdańsku