Gdańsk od wielu lat otwiera się na wodę, zbiorniki retencyjne zlokalizowane na gdańskich potokach regularnie są przystosowywane dla mieszkańców, czyniąc je miejscami relaksu i odpoczynku. Teraz kolej przyszła na udostępnienie ich… owadom.

Miasto owaDOM – projekt na lata.

Miejska spółka Gdańskie Wody uczestniczy w projekcie Miasto owaDOM, dzięki któremu chcą pokazać zalety miejskich nieużytków. W ramach projektu odbyły się spacery z mieszkańcami, wykład otwarty dot. zalet czwartej przyrody (dzikich, miejskich terenów). Przewidziane są kolejne inicjatywy. 

Od kilku lat Gdańsk wraz z jednostkami miejskimi, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi wspópracuje w temacie ograniczenia koszenia. To nie tylko oszczędności finansowe ale przede wszystkim wsparcie w rozwoju bioróżnorodności. Te działania edukacyjne mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na bogactwo, jakim jest czwarta przyroda. 

Teoria i praktyka

W czerwcu odbył się pierwszy etap projektu – spacery z mieszkańcami oraz debata nt. miejskich nieużytków. Spacery poprowadził znany architekt krajobrazu, edukator przyrody, twórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę – Kasper Jakubowski. Z kolei w debacie udział wzięli ponadto: Jan Mencwel, dr hab. Dorota Rancew – Sikora, prof. UG, Piotr Grzelak – Zca Prezydent Miasta Gdańska ds. infrastruktury oraz pisarka Barbara Piórkowska. Debata była otwarta dla uczestników oraz transmitowana na kanałach social-media spółki Gdańskie Wody. Nagranie spotkania dostępne jest na kanale na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RbD7yOBt6b4

Drugim etapem projektu będzie budowa domku dla owadów i umiejscowienie go przy jednym z obiektów retencyjnych w Gdańsku. Takie obiekty to enklawa dla pszczół samotnc. Owady to nie tworzą rojów ani nie żyją w ulach, są słabsze od hodowlanych pszczór, przez co są wypierane przez nie..

Bioróżnorodność – dbajmy wspólnie

Podobne obiekty powstały już w kilku lokalizacjach Gdańska m.in. przy ogrodach deszczowych przy ul. Siennej, 3 maja, Zakopiańskiej czy Goszczyńskiego. Obiekty retencyjne, poza nadrzędną funkcją przeciwpowodziową, pełnią także funkcje rekreacyjno-edukacyjne. Spółka ma nadzieję, że inne miasta pójdą wydeptaną gdańską ścieżką i każdy mieszkaniec zatroszczy się o owady w mieście. 

Projekt Miasto owaDOM współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 13 330,00 zł
Całkowita dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 10 000,00 zł
Raport z realizacji zadania dostępny TUTAJ

WFOSiGW wersja kolor 01 0