Codziennie wykonujemy dziesiątki czynności, mających na celu utrzymanie i konserwację gdańskich obiektów systemu odwodnieniowego (m.in. zbiorników retencyjnych, potoków, rowów, wałów i przepompowni) oraz fontann.