OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

"Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o."

Zamawiający Gdańskie Wody sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do uczestniczenia w Dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Ogłoszenie o dialogu technicznym".

 

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

załącznik nr 1 - zgłoszenie do usziału w dialogu technicznym

załącznik nr 2 - klauzula informacyjna

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.