Zbiornik retencyjny to zespół obiektów i urządzeń umożliwiających zmagazynowanie określonej ilości wody dla celów użytkowych – m.in. nawadniania czy rekreacji. Jego głównym zadaniem jest zatrzymanie na możliwie najdłuższy czas wody deszczowej
i spowolnienie jej odpływu, a dzięki temu – odciążenie systemu kanalizacji deszczowej.

Poza nadrzędną funkcją retencyjną, zbiorniki poprawiają też estetykę terenów zurbanizowanych oraz korzystnie wpływają na mikroklimat i bioróżnorodność, stając się naturalnymi miejscami rekreacyjnymi.

Otwarte zbiorniki retencyjne charakteryzują się grawitacyjnym przepływem, a ich kształt przypomina najczęściej naturalne zbiorniki wód – stawy i jeziora. Wykorzystując ukształtowanie terenu, można je budować przy stosunkowo niewielkich kosztach – pojedynczo bądź szeregowo (łącząc w sieci). W Gdańsku zbiorniki położone są kaskadowo na kilku potokach.