Tytuł Opublikowano Poprawiono
Wniosek o wydanie warunków technicznych 30 grudzień 2020 4 luty 2021
Wniosek uzgodnienia dokumentacji 30 grudzień 2020 4 luty 2021
Karta bilansu wód nieruchomości z przyłączem 30 grudzień 2020 4 luty 2021
Karta bilansu wód nieruchomości bez przyłącza 30 grudzień 2020 4 luty 2021
Lista weryfikacyjna zagospodarowania wód
Obliczenia hydrologiczne 30 grudzień 2020
Wytyczne dla k.d. 30 grudzień 2020
Wytyczne do projektowania zbiorników retencyjnych 30 grudzień 2020
Otwarta sieć k.d 30 grudzień 2020
Ogród deszczowy w 5 krokach 30 grudzień 2020
Gdański Polityka Małej Retencji 30 grudzień 2020