Gdańskie Wody Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdańskie Wody.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z:

 • standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA) oraz Section 508
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Chojnacki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 512 496 323

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
 • Adres: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
  ul. Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 58 32 33 400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Siedziba Gdańskich Wód Sp. z o.o. znajduje się w Gdańsku, na czwartym piętrze biurowca KOGA przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5. Budynek ma pięć kondygnacji nadziemnych. Do budynku prowadzi jedno wejście, z poziomu terenu.
 2. Wejście do siedziby Spółki znajduje się na lewo od wind na czwartym piętrze.
 3. Sekretariat Spółki zlokalizowany jest na wprost od wejścia.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w części wspólnej, za windami. Dostępny jest system przywołujący pomoc w toalecie.
 5. Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy Sekretariatu Spółki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 1. Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie. Komunikacja pionowa może odbywać się za pośrednictwem windy. Winda przystosowana jest do przewozu wózków inwalidzkich. Wyposażona jest w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz w przyciski z alfabetem Braille’a.
 2. Ciągi komunikacyjne mają szerokość od 150 – 205 cm. Drzwi do stanowisk, w których można załatwić poszczególne sprawy posiadają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich.

Wyposażenie wspomagające

W Sekretariacie Spółki zainstalowano pętlę indukcyjną, z możliwością przeniesienia jej do innego pomieszczenia, w zależności od potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Przed i za biurowcem zlokalizowane są ogólnodostępne płatne miejsca postojowe (pierwsza godzina bezpłatna).
 2. W pierwszym rzędzie miejsc parkingowych zlokalizowane są trzy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem pionowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z zastrzeżeniem posiadania przez psa aktualnych szczepień.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Od czerwca 2021 roku udostępniona zostanie usługa wideotłumaczenia – możliwość zdalnego skorzystania z tłumacza języka migowego podczas obsługi w sekretariacie oraz Dziale Uzgodnień.

Inne informacje

 1. Budynek położony jest przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd z innych części miasta zarówno komunikacją miejską (tramwaj, autobus), jak i własnym środkiem transportu.
 • Dojazd liniami autobusowymi numer 106, 158, 258 - przystanek Andruszkiewicza. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 140 m. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego
 • Na wniosek osoby z niepełnosprawnością zapewniona zostaje pomoc/asysta pracownika Gdańskich Wód Sp. z o.o. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Gdańskich Wód Sp. z o.o. telefonicznie pod nr tel. 58 32 33 400 lub mailowo przesyłając informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.