Lista artykułów w kategorii Przetargi
Sygnatura Tytuł zamówienia publicznego Otwarcie ofert Data publikacji Termin składania Data modyfikacji
ZP-10/PN/2020 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 20.03.06 dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 28 grudzień 2020 2 marzec 2021 10:00 2 marzec 2021
ZP-6/PN/2020 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ekologicznego budynku administracyjnego przy ul. Kaczeńce w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 9 grudzień 2020 8 styczeń 2021
ZP-9/PN/2020 Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 20 listopad 2020 4 luty 2021
ZP-8/PN/2020 Usługi sprzętowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji wpustów ulicznych i studni rewizyjnych tak 21 październik 2020 24 listopad 2020 10:00
ZP-5/PN/2020 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 11 wrzesień 2020 11 wrzesień 2020
ZP-7/PN/2020 Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. - 25.08.2020r. tak 25 sierpień 2020 8 wrzesień 2020 10:00 21 wrzesień 2020
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 7 lipiec 2020
Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 3 lipiec 2020 17 lipiec 2020
ZP-2/PN/2020 Świadczenie usług polegających na punktowych naprawach krótkim rękawem sieci kanalizacji deszczowej dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 24 czerwiec 2020
ZP-3/PN/2020 Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 8 czerwiec 2020 2 lipiec 2020
ZP-1/PN/2020 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41 tak 27 styczeń 2020 15 kwiecień 2020
Ochrona osób i mienia w obiektach Zamawiającego położonych przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41 w Gdańsku tak 17 styczeń 2020 12 marzec 2020
ZP-13/PN/2019 Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 24 grudzień 2019 24 grudzień 2019
Wykonanie, dostawa i montaż kompletnej instalacji pilotowej do oczyszczania wód opadowych składającej się z systemu pomiarowego oraz dwustopniowego systemu hydrofitowego w ramach projektu FanpLESStic-sea dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 16 grudzień 2019 9 styczeń 2020
ZP-16/PN/2019 Odtworzenie wartswy asfaltowej bitumicznej z asfaltu lanego po robotach remontowych prowadzonych na elementach sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska tak 28 listopad 2019 19 grudzień 2019
ZP-12/PN/2019 Usługi sprzetowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych tak 5 listopad 2019 6 listopad 2019
ZP-11/PN/2019 Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem tak 24 październik 2019 13 grudzień 2019
ZP-15/PN/2019 Dostawa bonów towarowych dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 23 październik 2019 7 listopad 2019
ZP-10/PN/2019 Dostawa w formie leasingu samochodu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji deszczowej dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 22 październik 2019 28 listopad 2019
ZP-8/PN/2019 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy” tak 17 lipiec 2019 19 sierpień 2019
ZP-9/PN/2019 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 17 lipiec 2019
Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 28 czerwiec 2019 9 lipiec 2019
Sukcesywna dostawa kołków melioracyjnych z własnym odbiorem dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 7 czerwiec 2019 7 czerwiec 2019
Sukcesywna dostawa kiszki faszynowej z własnym odbiorem dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 6 czerwiec 2019 7 czerwiec 2019
ZP-4/PN/2019 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 3 czerwiec 2019 11 lipiec 2019
ZP-5/PN/2019 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku tak 10 kwiecień 2019 24 maj 2019
Prowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich przy fontannach na terenie Miasta Gdańska tak 4 kwiecień 2019 17 maj 2019
ZP-1/PN/2019 Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym dla Gdańskie Wody sp. z o.o. tak 19 marzec 2019 29 kwiecień 2019
ZP- 2/PN/2019 Prowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich przy fontannach na terenie Miasta Gdańska Część 1 Prowadzenie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich przy dziesięciu fontannach na terenie Miasta Gdańska Część 2 Prowadzenie prac pielęgnacyjno - konserwator tak 15 marzec 2019 2 kwiecień 2019
ZP-10/PN/2018 Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem tak 13 listopad 2018 10 grudzień 2018