Gdańszczanie sadzą drzewa

40 nowych kasztanowców zostanie posadzonych przy Kanale Raduni. We wtorek, 23 listopada ruszyła akcja sadzenia drzew. Kasztanowce czerwone upiększą wał. Projekt jest realizowany w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Koszt realizacji zadania to 80 000 zł.

Gdańsk najlepiej gospodaruje zasobami wody w Polsce

Ekspercki ranking Water City Index 2021 ocenił rozwój miast i metropolii pod względem efektywności gospodarowania wodą. Gdańsk zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Kraków i Wrocław.

Konsultacje społeczne - II etap

W dniu 23.10.2021 r. od godz. 10.00 w Domu Działkowca ROD im. M. Konopnickiej przu ul. Ugory 11 odbędzie się II etap konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu przy ul. Ugory 8 i 9. 

Konsultacje prowadzone w formie warsztatów projektowych. Przedstawimy na nich wyniki ankiet wypełnionych w I części konsultacji oraz wspólnie opracujemy wytyczne do koncepcji zagospodarowania terenu. 

Udział bezpłatny. 

To jest droga do Bałtyku, nie wrzucaj plastiku!

Odpady z tworzyw sztucznych to jedne z najczęściej występujących w wodach. Na ich ilość ma wpływ każdy z nas! Jesienią mieszkańcom Gdańska przypomną o tym… wpusty uliczne.

Weź udział w konsultacjach społecznych

W środę 22.09 rozpoczynają się dwuetapowe konsultacje społeczne, które posłużą do opracowania koncepcji zagospodarowania podwórza między ul. Ugory 8 i 9 na gdańskich Stogach.
Pierwszy etap to badanie ankietowe, które potrwa do szóstego października, drugi etap to warsztaty terenowe zaplanowane na 23 października.

Link do ankiety

Ankiety w wersji papierowej są dostępne w następujących lokalizacjach:

1) w siedzibie Gdańskie Wody, ul. Kaczeńce 31, 80-603 Gdańsk Stogi, w godzinach 07:00 - 16:00
2) Holistyczne Centrum Wsparcia Po Stracie eMOCja ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk Stogi, w godzinach 08:00 - 16:00

PLAKAT konsultacje społeczne Ugory STOGI

 

Kampania edukacyjna projektu FanpLESStic-sea

Zanieczyszczenie środowiska odpadami z tworzyw sztucznych to duży problem. Czy więc małe, indywidualne działania w ogóle mają sens? Jak pomóc sobie i środowisku? Rozpoczęła się kampania edukacyjna projektu FanpLESStic-sea.

O mikroplastiku i jego szkodliwości mówi się coraz więcej. Jak przeciwdziałać zagrożeniui czy to przeciwdziałanie jest obowiązkiem wyłącznie producentów i rządzących?  Tematowi będzie poświęcona organizowana przez Gdańskie Wody (spółkę miejską zajmującą się ochroną przeciwpowodziową) debata. Wydarzenie odbędzie się 16 września o godz. 17 w ramach DNI SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ obchodzonych przez cały tydzień z inicjatywy Okręgu Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

DLACZEGO SIŁA ŚWIADOMOŚCI KONSUMENCKIEJ?

- Bardzo często spotykamy się z opiniami, że winne są tu tylko i wyłącznie firmy produkujące plastikowe opakowania na masową skalę a jedynym rozwiązaniem jest zakazanie produkcji tworzyw sztucznych – mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód, który będzie moderował dyskusję – Choć brzmi to  w pierwszej chwili całkiem sensownie, a na pewno chwytliwie, tak naprawdę jest dość trudne w realizacji bez wsparcia konsumentów. Dlatego chcemy zapoczątkować dyskusję dotyczącą ich roli w całym procesie. 

Wiele osób twierdzi, że zachęcanie do indywidualnych działań i edukacja ekologiczna to „przerzucanie odpowiedzialności na konsumentów”. Tymczasem my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą wspólnie zamieszkiwaną planetę i warto działać wspólnie, każdy w swoim zakresie. Świadomość konsumencka nie jest przykrym obowiązkiem, a siłą napędową trwałych zmian.

W debacie wezmą udział:

  • Dr Monika Cieszyńska-Semenowicz – adiunkt w Zakładzie Toksykologii Środowiska Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Dr hab. Michał Jaśkiewicz – psycholog społeczny i środowiskowy z Pracowni Psychologii Środowiskowej i Relacji Międzygrupowych Uniwersytetu Gdańskiego
  • Dominik Szczepański – dziennikarz, autor i współautor książek, w tym o marszu wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki - „Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody.”
  • Agnieszka Kowalkiewicz - kieruje działem adaptacji do zmian klimatu w spółce Gdańskie Wody, dba o działania edukacyjne i promocyjne w ramach badawczego projektu FanpLESStic-sea.

 

MNIEJ MIKROPLASTIKU W BAŁTYKU

Tematyka debaty łączy się z realizowanym przez Gdańskie Wody wraz z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną międzynarodowym projektem badawczym FanpLESStic-sea , którego celem jest zmniejszenie ilości mikroplastiku w wodach Morza Bałtyckiego. W ramach projektu powstała pierwsza w Europie, pilotowa stacja badająca skuteczność roślinnego oczyszczania deszczówki.

TO JEST DROGA DO BAŁTYKU – NIE WRZUCAJ PLASTIKU!

– Na chodnikach przy kilkunastu wpustach ulicznych  i dwóch zbiornikach retencyjnych w Gdańsku pojawiły się wykonane, z użyciem ekologicznych farb, grafiki zwracające uwagę na problem zanieczyszczenia deszczówki odpadami z tworzyw sztucznych. Grafiki przypominają, że wpust uliczny jest początkiem drogi wody opadowej z ulicy do Morza Bałtyckiego. Deszcz zmywając z ulic różnego typu zanieczyszczenia m.in. ze ścierania się opon samochodowych czy pyłu miejskiego jest nośnikiem mikrodrobin plastiku, które niesione do Bałtyku i tak ostatecznie trafiają do naszych organizmów poprzez spożywane ryby.  Przy malunkach umieścimy odnośniki do materiałów merytorycznych poświęconych tematowi – mówi Ryszard Gajewski, prezes realizujących kampanię Gdańskich Wód.

MIKROPLASTIK - WIELKI PROBLEM 

Źródła mikroplastiku mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny. Najwięcej drobin ze źródeł pierwotnych pochodzi z prania ubrań syntetycznych, ze ścierania opon samochodowych i z pyłu miejskiego. Źródła wtórne to głównie rozkład odpadów (np. siatek, opakowań, jednorazowych maseczek, rękawiczek, butelek czy niedopałków), które trafiły do środowiska w wyniku niewłaściwego zagospodarowania .

Degradacja wyrzucanych na ulice plastików, ścieranie się opon samochodowych oraz pył miejski wraz z wodami opadowymi przenoszone są do środowiska, organizmów zwierząt wodnych, a w konsekwencji – także na nasze talerze.

– Wpust kanalizacji deszczowej nie jest śmietnikiem, a czystość ulic i chodników ma realny wpływ na jakość odprowadzanej wody. Ograniczając użycie plastiku i nie wyrzucając plastikowych odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach, dbamy o środowisko, a co za tym idzie także o własne zdrowie – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Kampanii towarzyszy mobilna wystawa, którą można zobaczyć w różnych częściach miasta. Tłumaczy ona, czym jest mikroplastik, w jaki sposób drobiny tworzyw sztucznych dostają się do środowiska i dlaczego stanowią zagrożenie.

WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU!

CO?
Mikroplastiki – czy wystarczy zmienić nawyki? Debata o sile świadomości konsumenckiej

GDZIE?
Sztuka Wyboru, ul. Juliusza Słowackiego 19 (na terenie Garnizonu)
Transmisja online: www.facebook.com/gdanskiewody

KIEDY?
16 września (czwartek), g. 17:00

WSTĘP WOLNY

mikroplastiki nawyki fb 1200 675 logo

Miasto przyjazne wodzie. Nowe funkcje starych miejsc

Adaptacja do zmian klimatu to nie tylko nowe inwestycje, ale też przystosowanie do dynamicznych warunków już istniejącej infrastruktury. Przykładem najnowszych tego typu działań w Gdańsku jest niecka retencyjna stworzona przy al. Płażyńskiego, która zagospodaruje wodę spływającą z jezdni ul. Czarny Dwór.

Historia gdańskich fontann

Historia Fontanny Neptuna

Pierwsza fontanna, która bardziej przypominała wodotrysk niż wyrafinowaną budowlę, stała nieopodal Dworu Artusa i znajdowała się bardziej na lewo od Dworu Artusa (bliżej ul. Kuśnierskiej). Na jej temat wiadomo niewiele. Wzmianki w księgach miejskich mówią, że pierwszy wodotrysk na Długim Tagu stanął w 1549 roku i najprawdopodobniej również przedstawiał króla mórz, jednak zachowały się skąpe informacje na ten temat – w tym rycina Dickmana.

Z czasem wodotrysk najzwyczajniej znudził się gdańskim rajcom, którzy podróżując po świecie widzieli okazalsze budowle. Taką też zapragnęli mieć w najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta. Zaczęli więc od poszukiwania fachowców, którzy podjęliby się wyzwania – stworzenia najpiękniejszej fontanny w Gdańsku.

Fontanna Neptuna powstała z inicjatywy burmistrza Gdańska Bartłomieja Schachmanna. Jako jeden z pierwszych do stworzenia nowej fontanny zgłosił się Jakub Kordes z Lubeki, ale z niewyjaśnionych przyczyn nie otrzymał zlecenia.

Nową fontannę usytuowano w nowym miejscu w taki sposób aby oglądana od frontu wkomponowała się w środek fasady Dworu Artusa, od strony Bramy Zielonej była widoczna na tle ściany Ratusza Głównego Miasta i wylotu ul. Długiej, od strony ul. Długiej zamykała perspektywę Drogi Królewskiej. Neptun – bóg morza – miał być zwrócony przodem ku kamienicom, które były siedzibą królów polskich w czasie ich pobytu w Gdańsku oraz miał mieć pochyloną przed nimi głowę. Fontanna miała być podłączona do podziemnych rur, którymi woda byłaby pompowana z Potoku Siedleckiego przez działający przy Targu Siennym „kunszt wodny”.

Fragment obrazu ze stropu Sali Czerwonej w Ratuszu Głównego Miasta z 1608 r., tzw. „Alegoria handlu gdańskiego” namalowana przez Isaaca van den Blocke – przestawia poprzednią elewację Dworu Artusa oraz fontannę Neptuna, której fizycznie jeszcze nie było, a która została zbudowana według projektu jego brata Abrahama van den Blocka i uruchomiona kilkanaście lat później

W latach 1606-1615 trwały prace projektowe, rzeźbiarskie i odlewnicze. Projekt figury przedstawiającej Neptuna stworzył architekt i rzeźbiarz Abraham van den Blocke (ur. 1572, zm. 1628). Model figury został wykonany przez Flamanda Piotra Husena, ponieważ van den Blocke nie poradził sobie z przygotowaniem modelu do odlewu. Rzeźba została odlana z mosiądzu ołowiowo-cynowego ok. 1612÷1615 r., w miejskiej odlewni w Gdańsku, z użyciem formy ludwisarza Gerdta Benninga przy współudziale Ottmara Wettnera. Ciężar figury wynosi 650 kg.

Czasza oraz trzon, na której stoi posąg, są również autorstwa Abrahama van den Blocke. Czasza została wykonana z „czarnego kamienia” (belgijskiego czarno-niebieskiego marmuru), trzon z czarnego tufu. Elementy architektoniczne fontanny nawiązują do manieryzmu flamandzkiego.

Instalacje wodne zamontował Ottmar von Wettner. Zasilanie podziemnych rur, którymi woda miała być  pompowana z Potoku Siedleckiego przez działający przy Targu Siennym „kunszt wodny”, okazało się niemożliwe z uwagi na zbyt niskie ciśnienie. Nowy układ zasilania wodą opracował Adam Wijbe. Zbiorniki zostały umieszczone na poddaszu Dworu Artusa. Początkowo fontanna była czynna tylko w niektóre dni lata. Wynikało to z konieczności każdorazowego napełniania zbiornika na poddaszu, co miało miejsce do drugiej połowy XIX wieku, gdy po założeniu w Gdańsku nowoczesnego wodociągu i kanalizacji podłączono do nich fontannę.

Podstawowym źródłem strumieni wodnych jest trójząb trzymany przez władcę mórz i oceanów w prawicy, znajdujące się u jego stóp konie morskie oraz krawędź postumentu. Woda spada na czaszę fontanny, a stamtąd silnymi strumieniami wypluwanymi przez maszkarony opada w dół do dolnego basenu.

Manierystyczna w swej koncepcji figura rzymskiego boga mórz i oceanów – Neptuna zbudowana jest w oparciu o łamaną linię i przeznaczona jest do oglądania ze wszystkich stron. Wygląd rzeźby wskazuje na to, że autor znał rzeźby antyczne – głowa Neptuna przypomina głowę z posągu konnego Marka Aureliusza, zaś tors jest być może nawiązaniem do Torsu Belwederskiego.

Trudno to sobie wyobrazić że fontanna Neptuna była pierwotnie… kolorowa. Powierzchnia figury Neptuna, która z powodu składu użytego stopu, mimo upływu osiemnastu lat od daty odlewu nie pokryła się naturalną patyną i zachowała złocisty blask, po zmontowaniu pomalowana została intensywną, zieloną farbą malachitową. Trójząb był złocony i złocona była muszla w lewej ręce. Kamieniarka była czarna, marmurowa, polerowana, z jasnymi detalami na trzonie. Ogrodzenie w kolorze czerwonej minii ołowiowej ze złoceniami.

Jej uruchomienie nastąpiło dopiero 9 października 1633, z wielu przyczyn – przebudowy Dworu Artusa, problemów ze szczelnością instalacji, wojny trzydziestoletniej i śmierci Abrahama van den Blocke. Fundament wymurował mistrz murarski Reinhold de Clerk, rzeźbiarz Wilhelm Richter zmontował fontannę. Rok później powstała żelazna krata ze złotymi herbami Gdańska i polskimi orłami otaczająca basen, również zaprojektowana przez Abrahama van den Blocke.

Inauguracja działania fontanny miała miejsce 23 marca 1634 r.

Fontanna nie działała non stop. Zgodnie z postanowieniem rady miejskiej działała od Wielkanocy do 29 września, ale tylko trzy razy w tygodniu: w niedzielę od godz. 11 do 12 oraz we wtorki i czwartki od godz. 12 do 13.

Pierwsza renowacja fontanny nastąpiła w latach 1757-1761. Johann Karl Stender wykonał wówczas nowe fragmenty basenu i trzonu nadając jej bogato zdobiony styl rokokowy. W tym samym czasie mistrz kowalski Jakub Barren uzupełnił i odnowił manierystyczną kratę.

W 1927 fontannę poddano kolejnej renowacji. Do 1939 r. fontanna nieznacznie zmieniała swój wygląd – dodano kilka nowych figur, a detale nabrały rokokowych form. Aż przyszła II wojna światowa i Neptun musiał zejść z piedestału. Na szczęście zabytek przetrwał dzięki fortelowi. – Gdy zbliżał się front, to z Gdańska wywożono co cenniejsze elementy fontanny. Ale fundamentów zabrać nie można było, więc rozebrano co się dało, a czaszę i część figur wsadzono do basenu i zamurowano cegłami. Całość wyglądała mało atrakcyjnie i tylko dlatego fontanna przetrwała wojnę..

Powojenne dzieje Neptuna są pełne nieścisłości. Dokumenty zachowały się w stanie szczątkowym, dlatego jego losy w dużej mierze odtworzono na podstawie relacji świadków, które zbierał m.in. Wacław Rasnowski – wieloletni konserwator i opiekun fontanny. I tak udało mu się ustalić, że figurę Neptuna, uszkodzoną w minimalnym stopniu, odnaleziono po wojnie we wsi Parchowo około Bytowa. Niestety, zaginał trójząb, brakowało również płetwy konia morskiego (uważanej przez wielu za „listek”), która zasłaniała Neptunowi przyrodzenie. Ucierpiała również czasza, na której stoi Neptun, oraz trzon. W ruinach Gdańska odnaleziono też ogrodzenie fontanny.

Rzygacze są rekonstrukcjami z 1954 roku i odkuto je z piaskowca. Wewnętrzną powierzchnię czaszy pokryła blacha ołowiana dla ochrony kamienia oraz świeżo wykonanej konstrukcji klamrującej pęknięcia, zatopionej w warstwie betonu. Wyremontowano instalację wodną – dokonali tego pracownicy ówczesnej Stoczni Gdańskiej, którzy w czynie społecznym zrobili jej przegląd i wymienili 80 proc. rur. I tak, po pierwszej nieudanej próbie uruchomienia fontanny w 1954 r., udało się to na stałe 22 lipca 1957 roku. Co więcej stoczniowcy nie poprzestali na jednorazowej naprawie, ale wzięli na siebie stałą opiekę i obowiązek jej konserwacji.

W końcu z początkiem lat 70 ubiegłego wieku opiekę nad fontanną przejęła miejska instytucja wodociągowa – OPWiK, a zabytek trafił w ręce konserwatora Pana Wacława Rasnowskiego, który zajmował się nią przez prawie 40 lat.

Po powołaniu spółki „Gdańskie Melioracje” w 1993 r to ona przejęła opiekę nad fontanną Neptuna. Ostatni remont fontanny, obejmujący kompletną rozbiórkę postumentu i rzeźby Neptuna, ich renowację oraz montaż nowoczesnego systemu uzdatniania wody i atrakcji wodnych z oświetleniem, odbył się od września 2011 do kwietnia 2012 r.

Raport opadowy - marzec 2021

W tym roku marzec nie odbiega zanadto od wieloletniego standardu opadowego, choć 2 stacje zdecydowanie się wyróżniły. Trzeci miesiąc 2021 klasyfikujemy więc (zgodnie ze skalą Radomskiego i Tomaszewskiej) jako NORMALNY.
Na wybranych stacjach naszego monitoringu spadło:
OLIWA: 35,1 mm wody
WRZESZCZ-REJA: 30,9 mm
MATEMBLEWO: 33,5 mm
DOLNE MIASTO: 22,9 mm
TRAKT ŚW. WOJCIECHA: 20,9 mm
I właśnie 2 ostatnie stacje zasługują na wspomniane wyróżnienie, zanotowały bowiem wielkości opadów aż o ok. 30% mniejsze od średniej dla Gdańska.
Począwszy od 2007 r., marzec był w naszym mieście najczęściej po mokrej stronie mocy, a konkretnie kolejno: wilgotny, skrajnie wilgotny, skrajnie wilgotny, normalny, suchy, suchy, normalny, bardzo wilgotny, wilgotny, suchy, normalny, wilgotny, wilgotny, normalny i znów normalny.
 
 
Quiz - Dokąd płynie deszcz?

 

QUIZ web v9 guzik 12

pdf regulaminy 17pdf regulaminy 16

Strona 1 z 2