Gdańskie Wody sp. z o.o. to firma działająca ponad 25 lat na gdańskim rynku. Unikalny zakres działalności związany z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk czyni ze spółki w skali kraju lidera wdrożeń w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Gdańskie Wody sp. z o.o. to firma działająca ponad 25 lat na gdańskim rynku. Unikalny zakres działalności związany z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie gminy miasta Gdańsk czyni ze spółki w skali kraju lidera wdrożeń w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.