Specjalista z zakresu budownictwa wodnego

Miejsce pracy: Gdańsk

Specjalista ds. systemu zagospodarowania wód opadowych

Miejsce pracy: Gdańsk

Specjalista z zakresu Inżynierii środowiska

Miejsce pracy: Gdańsk

Konserwator terenów zielonych

Miejsce pracy: Gdańsk

Konserwator sieci odwodnieniowej

Miejsce pracy: Gdańsk