Wały na obszarze Miasta Gdańska, administrowane przez „Gdańskie Wody”.

Ciek

Brzeg

Długość wału [m]

Uwagi

Rzeka Motława

L

1.547

od ul. Olszyńskiej do mostu PKP

P

1.715

od Opływu Motławy do mostu PKP

Opływ Motławy

L

533

od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników

P

2.600

od ul. Słonecznikowej do ujścia Rz. Motławy do Opływu

Kanał Rudnicki

L

840

od stacji pomp „Zawodzie” do Opływu Motławy

P

780

od stacji pomp „Zawodzie” do Opływu Motławy

Kanał Raduni

P

7.315

Od km 2+500 do granicy miasta w km 9+815

RAZEM

15.627