Ogród deszczowy ul. Uczniowska

Koszt: 45.000 zł

Etap zadania: Zrealizowane.

Projekt zakłada realizację ogrodów deszczowych przy ul. Uczniowskiej, dzięki którym zatrzymane zostaną wody opadowe oraz wzrośnie atrakcyjność dzielnicy.


Aktualizacja: 23.11.2021

Wykonano właściwe niecki retencyjne oraz nasadzenia roślin hydrofitowych tym samym projekt został zrealizowany zgodnie z wytycznymi.