Komisja ekspertów rankingu Water City Index, po raz drugi z rzędu, doceniła gdańskie osiągnięcia w  gospodarowaniu wodą, ponownie przyznając miastu pierwsze miejsce wśród polskich Metropolii!

Ranking WCI to coroczny „wodny” raport, który analizuje ponad 200 polskich miast w czterech kluczowych obszarach gospodarowania zasobami wody w mieście (Życie, Zagrożenie, Gospodarka i Biznes oraz Kultura i mieszkańcy). Raport przygotowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej GAP, Arcadis oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

NOWE WYZWANIA

W dużych aglomeracjach problemem stają się już nie tylko gwałtowne opady nawalne, ale także długotrwałe okresy bezdeszczowe, co pokazały zwłaszcza ostatnie dwa lata. Tym samym należy dywersyfikować rozwiązania retencyjne. Gdańsk od kilku lat realizuje politykę adresowaną do różnych poziomów: retencję przydomową, terenową, uliczną, zbiornikową oraz w zieleni miejskiej.
Postępujące zmiany klimatu stawiają przed miastami coraz większe wyzwania. Dlatego miasto coraz bardziej otwiera się na wodę, tak aby i mieszkańcy zaprzyjaźnili się z retencją. Tym samym projektowane rozwiązania retencyjne – ogrody deszczowe i niecki retencyjne, pełnią także funkcje rekreacyjne.

RETENCYJNA POLITYKA MIASTA

Specyficzne położenie miasta (na obszarach od depresyjnych po wzgórza morenowe) oraz troska o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe poskutkowało, iż miasto przyjęło jedne z najbardziej rygorystycznych w Polsce zasad zagospodarowania wód opadowych. Już na etapie planowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji, które podczas wydawania warunków technicznych nabierają konkretnych wartości opadu do zatrzymania na nieruchomości w zieleni retencyjnej. Takie wymogi musi spełnić każdy inwestor w Gdańsku. Dzięki temu rozwiązaniu w ciągu ostatnich dwóch latach udało się w Gdańsku zaprojektować blisko 100 tys. m3 retencji w oparciu o naturalne rozwiązania.

JEDEN Z FILARÓW – EDUKACJA

Miasto poszerza wiedzę na temat zmian klimatu oraz chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. W czerwcu tego roku zorganizowana została konferencja „Zielona Retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach”, na której pracownicy samorządów, projektanci, architekci krajobrazu oraz aktywiści z całej Polski mogli zainspirować się gdańskimi realizacjami oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Była to pierwsza w Polsce tak kompleksowa konferencja poświęcona tematowi błękitno-zielonej infrastruktury.

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

Od 2014 rokrocznie miasto prowadzi konsultacje społeczne w postaci Budżetu Obywatelskiego, do którego w 2021 roku dołączył Zielony Budżet Obywatelski. To specjalnie wydzielona część budżetu, która może zostać zrealizowana tylko na projekty z zakresu zieleni. Co roku rośnie liczba projektów dot. realizacji małej retencji tym samym widać, iż świadomość mieszkańców nt. zmian klimatu rośnie.