Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania służb w sytuacji zagrożenia przekłada się wprost na bezpieczeństwo mieszkańców oraz minimalizowanie strat, także materialnych.  W sierpniu i wrześniu pracownicy Gdańskich Wód, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz GIWK uczyli się skutecznego działania w kryzysie od kanadyjskich specjalistów.

 W wielu krajach Europy pojawiają się rekordowe temperatury, gwałtowne opady nawalne i powodzie. Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych podaje, że tylko tego lata w Włoszech odnotowano średnio 32 ekstremalne zdarzenia pogodowe dziennie. W porównaniu z 2022 roku liczba nawałnic, gwałtownych ulew czy fal upałów w wzrosła o 57%. Zmiany klimatu nie omijają także Gdańska. Świadczy o tym chociażby liczba dni z opadem nawalnym.

Tegoroczne wakacje, mimo że spokojne, pięciokrotnie przyniosły deszcze nawalne od III do V stopnia. Epizody takie zdarzają się co roku. Tym samym oprócz inwestycji w infrastrukturę, pracownicy szkoleni są z umiejętności sprawnego zarządzania kacjami kryzysowymi, gdyż lepiej przygotowani pracownicy tym skutki ekstremów pogodowych są mniej odczuwalne dla mieszkańców.

Podczas kursu prowadzący zajęcia – Greg Solecki, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Menadżerów Kryzysowych w Kanadzie, jeden z wiodących kanadyjskich ekspertów w dziedzinie zarządzania katastrofami i kryzysami, przekazał informację, że na podstawie zebranych wcześniej danych szacuje się, iż każdy wydany na planowanie i szkolenie w obszarze zarządzania dolar, generuje oszczędności w usuwaniu skutków katastrof na poziomie 7 dolarów. System ICS, którego uczyli się kursanci, opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń z akcji o charakterze kryzysowym.

Uczestnicy szkolenia zgodnie przyznali, że doświadczenia kanadyjskie warto przenieść na gdański grunt. Prognozy pogody coraz rzadziej się sprawdzają, a to wymusza pogłębianie umiejętności szybkiej analizy sytuacji oraz dostosowania strategii i taktyk działania.

Szkolenia odbyły się dzięki współpracy Gdańskich Wód z Operatorami Bez Granic (OWB), którzy przeszkolili w ICS już setki operatorów wodociągów i kanalizacji wraz z innym personelem reagowania kryzysowego na całym świecie. Certyfikowany kurs zakończył się egzaminem. Wprowadził w najczęściej używany na świecie „system przywracania po katastrofach”, który sprawdza się zarówno w przypadku wielkich zdarzeń (takich jak wojna), jak i w sytuacjach takich jak powodzie, wycieki chemikaliów, pożary itp.