Gdańskie Wody sp. z o.o.  informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postęowania pn. 

„Renowacja pomostu w Parku Chirona w Gdańsku” 

zostało umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=25754784