PRZETARG

Budowa zaplecza socjalno-magazynowego dla „Gdańskich Melioracji” sp. z o.o.

Zamawiający:

,,Gdańskie Melioracje” sp. z o.o. w Gdańsku
80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
tel. (0-58) 32-33-400, fax (0-58) 301-24-58
www.gdmel.pl

Załączniki:

 • Wyniki przetargu 2016-02-09
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-01-22
 • Protokół z otwarcia ofert z dnia 2016-01-08
 • SIWZ (format PDF)
 • SIWZ (format DOC)
 • Ogłoszenie o przetargu
 • Zmiana ogłoszenia
 • Zmiana ogłoszenia 2
 • Zmiana ogłoszenia 3
 • Dokumentacja (format ZIP, 200 MB)
 • Dokumentacja geotechniczna (format ZIP, 21 MB)
 • Dokumenty pozyskane przez Zamawiającego (format ZIP, 13 MB)
 • Siły na fundamenty (format ZIP, 71 kB)
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska (format ZIP, 25 MB)
 • Rewizja nr 1 (format ZIP, 6 MB)
 • Pozwolenie na budowę
 • KB-8
 • Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ z dnia 2015-12-04 (1-2)
 • Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ z dnia 2015-12-09 (3-19)
 • Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ z dnia 2015-12-14 (20-75)
 • Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ z dnia 2015-12-18 (76-215)
 • Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ z dnia 2016-01-05 (216-218)
 • Zmiany SIWZ 2015-12-21
 • Zmiany SIWZ 2015-12-24 (PDF, DOC)