PRZETARG

OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. LASTADIA 2 I LASTADIA 41 W GDAŃSKU WRAZ Z ICH ADAPTACJĄ NA CELE BIUROWE ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Zamawiający:

,,Gdańskie Melioracje” sp. z o.o. w Gdańsku
80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
tel. (0-58) 32-33-400, fax (0-58) 301-24-58
www.gdmel.pl

Załączniki: