Prowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich przy fontannach
na terenie Miasta Gdańska

 

Część 1

Prowadzenie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich przy dziewięciu fontannach
na terenie Miasta Gdańska

Część 2

Prowadzenie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich przy zabytkowej
fontannie Neptuna w Gdańsku oraz fontannie u zbiegu ulic Grunwaldzka i Jaśkowa Dolina

Otwarcie ofert: Nie

Data publikacji: 30.06.2021

Termin składania ofert: 08.07.2021

Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody