Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=20471918