Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn.: 

„Remont 3 agregatów pompowych dla Gdańskie Wody sp. z o.o.”

zostało umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/lista_przetargow